ELEKTROTECH PAPIERKOWSKI SJ
Mierzyce 56  |  98-324 Wierzchlas
biuro@elektrotech-sj.pl
603 787 201
Badania termowizyjne
ELEKTROTECH
PAPIERKOWSKI SJ
Mierzyce 56
98-324 Wierzchlas
biuro@elektrotech-sj.pl
603 787 201
Wykonujemy badania termowizyjne budynków i mieszkań oraz urządzeń, maszyn i instalacji w zakładach przemysłowych i innych obiektach:

- Konserwacja i kontrola elementów elektrycznych
- Utrzymanie ruchu w instalacjach elektrycznych i mechanicznych
- Diagnostyka wad budowlanych
- Zastosowanie w energetyce
- Uszkodzenia instalacji ogrzewania podłogowego
- Lokalizacja miejsc zagrożonych powstawaniem wilgoci
- Monitoring produkcji
- Termografia pokryć dachowych
- Szybki i łatwy monitoring poziomu napełnienia
- Monitoring instalacji grzewczych

Cena badania termowizyjnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, jego złożoności, formy raportu, terminu i miejsca realizacji. Większość cen jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu warunków.

W celu dokonania wyceny należy w zapytaniu (najlepiej mailowym) podać następujące dane:
- dane kontaktowe zleceniodawcy,
- szczegółowe określenie przedmiotu badania,
- miejsce badania,
- czy wymagany jest raport z badania oraz jego forma (elektroniczna / papierowa).
Cennik badań termowizyjnych
SZACUNKOWE CENY BRUTTO za badania termowizyjne przedstawiają się następująco:
Rodzaj badań i obiektu Inspekcja kamerą termowizyjną
+
zdjęcia w wersji elektronicznej
Badanie termowizyjne podstawowe dla mieszkań średniej wielkości do 70 m² (za pakiet do 25 termogramów) od 250 zł
Badanie termowizyjne dla typowych domków jednorodzinnych i lokali usługowych do 150 m² (za pakiet do 50 termogramów) od 350 zł
Badanie termowizyjne dla dużych mieszkań (m.in. dwupoziomowych powyżej 70 m²) i domków jednorodzinnych oraz lokali
usługowych powyżej 150 m² oraz o skomplikowanym kształcie (za pakiet do 50 termogramów)
od 450 zł
Badanie termowizyjne dla typowych budynków wielorodzinnych (za pakiet do 90 termogramów) od 850 zł
Badanie termowizyjne dla bardzo dużych nietypowych, budynków wielorodzinnych i niemieszkalnych oraz użyteczności
publicznej (za pakiet do 100 termogramów)
od 950 zł
Samo badanie termowizyjne w terenie bez raportu-przegląd termowizyjny obiektu od 200 zł
Termowizja szaf rozdzielczych - za 1 m2 od 80 zł
Termowizja szynoprzewodów - za 1mb od 80 zł
Termowizja rurociągów - za 100mb od 200 zł
Termowizja maszyn elektrycznych od 300 zł
Lokalizacja wycieku z systemu grzewczego od 300 zł
Stała umowa konserwacji termowizyjnych (profilaktyka), sukcesywne okresowe przeglądy budynków, maszyn i urządzeń cena usługi długoterminowej
ustalana jest indywidualnie
Wydruk 3 zł/str
Koszt dojazdu 1,2 zł/km